måndags lir!

Börjar med två spikar direkt ikväll på V64an .. Båda känns klart bra och när de vunnit skall det vara rätt bra chans att sätta 6an ! Vi kör även lite powerplay, topptips och självklart även Lunch V4 i dag...