5-hundringen!

Skall leverera en rejäl vinst innan jul har jag lovat ett par veckor och varför inte slå till idag!? Går med två spikar. Man of Steel som vunnit 5 av 6 starter och möter ett överkomligt gäng och 4 Global Welcom som visserligen möter vassa motståndare i uppfödningslöpningen men har själv visat enrom kapacitet och aldrig förlorat felfri... Sitter spikarna skall vi kunna jobba in den här sjuan!!